ยังไม่พอ

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังไม่พอ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

Dm | Gm |A | Dm |

ฉันDmไม่มีเท่าใครหรอก ฉันGmไม่มีเท่าเขารักAยังคงไม่เหมือนเก่า รักDmเธอหมดใจทุกDm ๆ วันที่เป็นอยู่ ดูGmลำบากใช่ไหมเธอAถึงทนไม่ได้ เขานั้นมีDmมากกว่า

มีGmตอนนี้มันน้อCยเกินไปไม่ยิ่งใหญ่Fเหมือนที่เธอฝัDmแต่ไม่นาGmนต้องมีสักวัAน เธอนั้นไม่รDm

หากเธอคิA#ดว่ายังไม่พCไม่ต้องรAmอต่อไปหรอกหDmนาไปกับคGmนที่เขาดีกว่Cา ฉันเข้าใF Aจ..อยากอวยพA#รให้เธอรักเขCเหมือนที่เรAmารักกันได้ไหDmจากวันนี้Gm ฉันต้องเข้าใCจ ฉันมีไม่พDm

Dm | Gm |A | Dm |

* | ** | ** |

จากวันนี้Gm ฉันต้องเข้าใCจ ฉันมีไม่พDmคอร์ดเพลง ยังไม่พอ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ยังไม่พอ เสก โลโซ Sek Loso ฉันไม่มีเท่าใครหรอก ฉันไม่มีเท่าเขา รักยังคงไม่เหมือนเก่า รักเธอหมดใจ ทุกๆวันที่เป็นอยู่ ดูลำบากใช่ไหม เธอถึงทนไม่ได้ เขานั้นมีมากกว่า มีตอนนี้มันน้อยเกินไป ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนที่เธอฝัน แต่ไม่นานต้องมีสักวัน เธอนั้นไม่รอ หากเธอคิดว่ายังไม่พอ ไม่ต้องรอต่อไปหรอกหนา ไปกับคนที่เขาดีกว่า ฉันเข้าใจ อยากอวยพรให้เธอรักเขา เหมือนที่เรารักกันได้ไหม จากวันนี้ ฉันต้องเข้าใจ ฉันมีไม่พอ จากวันนี้ ฉันต้องเข้าใจ ฉันมีไม่พอ