ตัวไกลใจเดิม

  Am Seatwo   Arm Seatwo   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตัวไกลใจเดิม Am seatwo x Arm seatwo ซีทู
เนื้อร้อง/ทำนอง: อานนท์ แทนโปเรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์

C G | Am |F G | C G |

ช่วยนำพCาความห่วงใยG..ไปทีจะได้ไAmหม..ปลายทาFงก็คือคนไกGล..ที่ กทCม.พร้อมAmความคิดถึง  บอกมาEmจากคนรอจากใDmต้ขึ้นไปเรียนต่Gอ..อยู่ ม.รามC G

อยู่ทางนั้Cนเธอจะเป็นอย่างไร คิดถึงกันเลยAmหม้ายอยากจะรู้Fว่าเธอยังรักเด็กใต้G..คนนี้อยู่มั่งCหม้ายห่างไกลAmกันหลายโล ช่วยโทรมEmา น้องอย่าหาAmกลัวFว่าเธอจะกลายไปเป็นเด็กเทG | Gพ..

ห่างไกลกันตั้งหลายโลC  ทำได้ก็แค่โทรหAmอยากเจออยากเห็นหน้Fา  อยากสบตาทุกนาทีGได้แล้วหม้ายไอ้ใบปริญญCเธอบอกเราให้คอยท่าอยู่ 5G ปีสุดท้ายถ้ายังไม่ได้Fดี กลับใต้ กลับตัGว..อยู่บ้านเรา

C G | Am |F G | C G |

ถึงมั่งหม้าCยไอ้ความคิดถึGง.. ที่ส่Amงไปก็จะรัFก แม้ไม่ได้อGยู่.. ใกล้ ๆC เธอดูแลAmตัวเองด้วยนะ  ไม่นาEmนเราคงจะได้เจออย่าเผลDmอปันใจเปลี่ยนไปG.. ก็แล้วCกัน

C G | Am |C G | Am |
F G | Em Am |F | G |

* |

A# | F |

** |

C G | Am |F G | C |คอร์ดเพลง ตัวไกลใจเดิม Am seatwo x Arm seatwo

เนื้อเพลง ตัวไกลใจเดิม Am seatwo x Arm seatwo แอม วงซีทู ช่วยนำพาความห่วงใย ไปทีจะได้ไหม ปลายทางก็คือคนไกล ที่ กทม พร้อมความคิดถึง บอกมาจากคนรอ จากใต้ขึ้นไปเรียนต่อ อยู่ ม รามฯ อยู่ทางนั้นเธอจะเป็นอย่างไร คิดถึงกันเลยหม้าย อยากจะรู้ว่าเธอยังรักเด็กใต้ คนนี้อยู่มั่งหม้าย ห่างไกลกันหลายโล ช่วยโทรมา น้องอย่าหาย กลัวว่าเธอจะกลายไปเป็นเด็กเทพ ห่างไกลกันตั้งหลายโล ทำได้ก็แค่โทรหา อยากเจออยากเห็นหน้า อยากสบตาทุกนาที ได้แล้วหม้ายไอ้ใบปริญญา เธอบอกเราให้คอยท่าอยู่ 5 ปี สุดท้ายถ้ายังไม่ได้ดี กลับใต้ กลับตัว อยู่บ้านเรา ถึงมั่งหม้ายไอ้ความคิดถึง ที่ส่งไป ก็จะรัก แม้ไม่ได้อยู่ ใกล้ๆเธอ ดูแลตัวเองด้วยนะ ไม่นานเราคงจะได้เจอ อย่าเผลอปันใจเปลี่ยนไป ก็แล้วกัน