Missed Call

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Missed Call LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

Am | Am |Am Em | Am Em |G | E |

โทรAmไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนอยาEmกจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้โทรGไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำEที่อยู่ในใจโทรAmไปก็ไม่รับโทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนไม่Emอยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์เธอมาทำไมได้Gแต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซํ้า ๆว่าฉัEนชอบเธอรู้ไหม

 Am  รวบรวมจิตใจมาก็นาCน.. Am  กว่าคนอย่างฉันกล้าไปขอGเบอร์ Dm  เธอให้มาก็มัวเก็บไว้ Am  แต่ก็เก็บมันอยู่ไม่ไหว   แล้วสุดท้าFย..หัวใEจ..มันสั่งให้Amโทร

โอ้เธอDmจะรู้บ้างไหม..ว่าใครคนหนึ่Amงมันนอนละเมอตื่นมDmาก็ยังคงเพ้อ คิดถึงแค่เธอAmคนเดียวทุกวันอยากขGอคุยกันสักหน่อยได้Eไหมแต่แล้วทำไมพอ

** |

 Am  เบอร์ฉันก็โชว์..ตั้งกี่ทีC.. Am  เธอก็คงเห็นว่ามี misCsed call Dm  เพราะว่าเธอกำลังดูหนัง Am  หรือกำลังร่าเริงกับใคร   ทิ้งให้ฉัFน..ช้ำใEจ ได้แต่เฝ้ารAm

* | ** |

Am | F |G | Am |
Am | F |G | E |E | E |

Am | Am |Am Em | Am Em |G | E |

** |

Am | Am |Em | Em |

ได้Gแต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซํ้า ๆว่าฉันEชอบเธอรู้ไหAmม..คอร์ดเพลง Missed Call LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง Missed Call LABANOON ลาบานูน โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้ โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟัง ถ้อยคำที่อยู่ในใจ โทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์เธอมาทำไม ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซํ้าๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม รวบรวมจิตใจมาก็นาน กว่าคนอย่างฉันกล้าไปขอเบอร์ เธอให้มาก็มัวเก็บไว้ แต่ก็เก็บมันอยู่ไม่ไหว แล้วสุดท้าย หัวใจ มันสั่งให้โทร โอ้เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใครคนหนึ่งมันนอนละเมอ ตื่นมาก็ยังคงเพ้อ คิดถึงแค่เธอคนเดียวทุกวัน อยากขอคุยกันสักหน่อยได้ไหม แต่แล้วทำไมพอ เบอร์ฉันก็โชว์ ตั้งกี่ที เธอก็คงเห็นว่ามี missed call เพราะว่าเธอกำลังดูหนัง หรือกำลังร่าเริงกับใคร ทิ้งให้ฉัน ช้ำใจ ได้แต่เฝ้ารอ ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซํ้าๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม