หลงทาง

  เสกสรร ทองวัฒนา   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลงทาง เสกสรร ทองวัฒนา

Gm | F |Gm F D# | F |

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | D7 |A# | Gm |
Gm | D7 |A# | Gm | Gm Cm |

เขาทำงาGmน มีหน้า มีตาGmขี่รถเก๋งโอ่อ่Gmา หน้าตาเกรงขาGmเขาไม่ครั่นครD7าม..ถึงอันตราGmเขายิ่งใหA#ญ่..ในสังคCmระเริงหลงลืF A#ม..     ลูกหลานที่บ้าGmจุดความอ้างว้D7 | D7าง..ลูกหลานติดGm | Gmยา..

Gm | D7 |A# | Gm |
Gm | D7 |A# | Gm | Gm Cm |

ชีวิGmตเขาอุทิศเพื่องาGmมุ่งมั่นเกินกาGmรณ์ หวังมีความสุขล้GmจิตใจสับสD7น.. คิดค้นแต่เงิGmเมียเป็นแขกรับเชิA#ญ..ของสังคCmม..ระเริงหลงลืF A#ม..     กิจการที่บ้าGmกลับไปพบพD7 | D7าน..ลูกนอนเปรมGm | Gmยา..

จุดความอ้างว้A# | A#าง..สุมประดังในดGm | Gmวงจิตลูกบั่นทอนเป็นCm | CmนิจจึงคิดกระGm | Gmเจิงผู้ใหญ่มัวหลงเCm | Cmพลินเด็กจึงเดินหลงทD7 | D7างผู้ใหญ่มัวหลงเพCm | D7ลินเด็กจึงเดินหลงทGm | Gmาง..

Gm | Cm |Gm | Cm |
Gm | Cm |Gm | Cm |
Gm | Cm |Gm | Gm Cm |

* | ** |

Gm | D7 |A# F | Gm |
Gm | D7 |A# F |
Gm | Gm Cm |Gm | Gm |คอร์ดเพลง หลงทาง เสกสรร ทองวัฒนา

เนื้อเพลง หลงทาง เสกสรร ทองวัฒนา เขาทำงาน มีหน้า มีตา ขี่รถเก๋งโอ่อ่า หน้าตาเกรงขาม เขาไม่ครั่นคราม ถึงอันตราย เขายิ่งใหญ่ ในสังคม ระเริงหลงลืม ลูกหลานที่บ้าน จุดความอ้างว้าง ลูกหลานติดยา ชีวิตเขาอุทิศเพื่องาน มุ่งมั่นเกินการณ์ หวังมีความสุขล้น จิตใจสับสน คิดค้นแต่เงิน เมียเป็นแขกรับเชิญ ของสังคม ระเริงหลงลืม กิจการที่บ้าน กลับไปพบพาน ลูกนอนเปรมยา จุดความอ้างว้าง สุมประดังในดวงจิต ลูกบั่นทอนเป็นนิจ จึงคิดกระเจิง ผู้ใหญ่มัวหลงเพลิน เด็กจึงเดินหลงทาง ผู้ใหญ่มัวหลงเพลิน เด็กจึงเดินหลงทาง