คิดถึงคนไกล

 วงบาติก ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงคนไกล วงบาติก
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธวัชชัย ทุมทอง

G A | D Bm |G A | Bm |

G A | D Bm |G A | Bm A |

นั่งสุขใจDคนเดียว มองสาGยฝนพรำDเมื่อยาEmม..ได้ยินเสียงเธBmห่างไกDลเพียงนี้ แม้ไม่ได้เจEmได้ยิGน..เสียงเธAอ ก็สุขใBm

กี่คืนวัDนเวลา..ที่แสGนยาวนาDหมุนเวีEmยน..ผันผ่านเรื่อยไBmจากกัDนวันนี้ แม้ไกลแสนไกEmก็ยัGง..ห่วงใยAเธอเสมBm

G A | D Bm |G A | Bm A |

ฝากดวงใจDลอยไป..กับสาGยลมผ่าDฝากดวงดาEmว..หอบฝันที่ห่างไกBmถึงเธDอคืนนี้ ในยามหลับไหEmว่าคGน..ห่างไกAลยังคิดถึBm

ฟังเพลGง เพลงนี้A เจ้าจDงหลับBmไหลฝันGถึงคนไกลAบ้างนะเธBmต่อเติGม..ความฝัAน..ของฉัDนและเธBmห่วงใยG..เสมAอ ยามห่างBmไกล

ฟังเพลGง เพลงนี้A เจ้าจDง..คลาBmยเหงาคลายGเศร้า และควAาม..หม่นหมBmองยามเหงGา ไม่มีA..ใครคอDยประคอBmแค่เพีGยง..เราสอAง.. ก็สุBmขใจ

G A | D Bm |G A | Bm |

G A | D Bm |G A | Bm |

* | ** |

ห่วงใยG..เสมAอ ยามห่างBmไกล..ห่วงใยG..เสมAอ ยามห่างBmไกล..ห่วงใยG..เสมAอ แม้ห่างBmไกล..

B |คอร์ดเพลง คิดถึงคนไกล วงบาติก

เนื้อเพลง คิดถึงคนไกล วงบาติก นั่งสุขใจคนเดียว มองสายฝนพรำ เมื่อยาม ได้ยินเสียงเธอ ห่างไกลเพียงนี้ แม้ไม่ได้เจอ ได้ยิน เสียงเธอ ก็สุขใจ กี่คืนวันเวลา ที่แสนยาวนาน หมุนเวียน ผันผ่านเรื่อยไป จากกันวันนี้ แม้ไกลแสนไกล ก็ยัง ห่วงใยเธอเสมอ ฝากดวงใจลอยไป กับสายลมผ่าน ฝากดวงดาว หอบฝันที่ห่างไกล ถึงเธอคืนนี้ ในยามหลับไหล ว่าคน ห่างไกลยังคิดถึง ฟังเพลง เพลงนี้ เจ้าจงหลับไหล ฝันถึงคนไกลบ้างนะเธอ ต่อเติม ความฝัน ของฉันและเธอ ห่วงใย เสมอ ยามห่างไกล ฟังเพลง เพลงนี้ เจ้าจง คลายเหงา คลายเศร้า และความ หม่นหมอง ยามเหงา ไม่มี ใครคอยประคอง แค่เพียง เราสอง ก็สุขใจ ห่วงใย เสมอ ยามห่างไกล ห่วงใย เสมอ ยามห่างไกล ห่วงใย เสมอ แม้ห่างไกล


เพลงคิดถึงคนไกลบันทึกเสียงเมื่อปี พศ. 2542 เพิ่งได้มีโอกาสจัดทำ MV ด้วยความบังเอิญ เมื่อปี 2559 และช่อง YouTube ของพงษ์ บาติก โดนแฮกไปเมื่อปลายปี 2562 เพลงคิดถึงคนไกลยอดวิว 17,752 views ณ ตอนนั้น