ยังไงก็ไม่ลืม

 เอฟ วรัญญู Am Seatwo FIN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังไงก็ไม่ลืม Am seatwo X F fin เอฟ วรัญญู วงฟิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: F fin (เอฟ วรัญญู)เรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายดนตรี: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0851935454

A | F#m |D | E |

Aบ.. ครั้งนี้มันทำให้ฉันDเจ็บเจ็Aบ.. แผลลึกที่เธอฝากไว้E..

 A  อยากจะลืม แต่ทำได้เพียง   กอดหมอDนแล้วนอนร้องไห้   ก็คBmนที่เธอนั้นรักหมดใจ..ไม่ใช่ฉัEน..

 F#m  ไอ้คำว่ารักที่เธอให้กัน   มันทำให้ฉันนั้นจำDขึ้นใจ F#m  แล้วเธอก็ขอร้องให้ฉันนั้นลืมEมันไป

แต่ฉันคงลืมAไม่ได้หรอกแค่พยายามไม่ให้คิดถึF#mงยังทำไม่ได้เลยก็คนมันเคยDรักกัน ฉันมีแค่เธอเท่านั้นและจะให้ฉันEต้องทำอย่างไร

ให้หยุดรักเธAอไม่ได้หรอกยิ่งฝืนเท่าไหร่ทำไมน้ำตาF#mมันยิ่งหลั่งไหลก่อนเราเคยเป็นDของกัน วันนี้เธอเป็นของใครเจ็บนี้Eเกินจะทนไหว ยังไงก็ไม่Aลืม..

เจ็Aบ.. เมื่อรักมันเดินมาถึงตอนจDAบ.. ไปแล้ว ใจฉันรู้ดีE..

 A  จะให้ฉันแกล้งทำเป็นคน   ที่ไม่เคยรัDก ไม่เคยภักดี Bm  ฆ่าฉันให้ตาC#mยตรงนี้ก็แล้วEกัน

* | ** |

 F#m  ไอ้คำที่เธอพูดมาE เธอลืมมันไปหรือยัง D  ไอ้คำที่ฉันได้ฟังE มันจำจนลืมไม่ลง D  เพราะเธอไม่เคยรักฉัน ทำไมไม่พูดตรง ๆ E  หลอกให้ฉันลุ่มหลงรักเธอจนหมดF#m Eใจ..

D E | F#m E |
D | E | E | E |

** | ** |

ยังไงก็ไม่Aลืม..คอร์ดเพลง ยังไงก็ไม่ลืม Am seatwo X F fin เอฟ วรัญญู วงฟิน

เนื้อเพลง ยังไงก็ไม่ลืม Am seatwo X F fin เอฟ วรัญญู วงฟิน จบ ครั้งนี้มันทำให้ฉันเจ็บ เจ็บ แผลลึกที่เธอฝากไว้ อยากจะลืม แต่ทำได้เพียง กอดหมอนแล้วนอนร้องไห้ ก็คนที่เธอนั้นรักหมดใจ ไม่ใช่ฉัน ไอ้คำว่ารักที่เธอให้กัน มันทำให้ฉันนั้นจำขึ้นใจ แล้วเธอก็ขอร้องให้ฉันนั้นลืมมันไป แต่ฉันคงลืมไม่ได้หรอก แค่พยายามไม่ให้คิดถึงยังทำไม่ได้เลย ก็คนมันเคยรักกัน ฉันมีแค่เธอเท่านั้น และจะให้ฉันต้องทำอย่างไร ให้หยุดรักเธอไม่ได้หรอก ยิ่งฝืนเท่าไหร่ทำไมน้ำตามันยิ่งหลั่งไหล ก่อนเราเคยเป็นของกัน วันนี้เธอเป็นของใคร เจ็บนี้เกินจะทนไหว ยังไงก็ไม่ลืม เจ็บ เมื่อรักมันเดินมาถึงตอนจบ จบ ไปแล้ว ใจฉันรู้ดี จะให้ฉันแกล้งทำเป็นคน ที่ไม่เคยรัก ไม่เคยภักดี ฆ่าฉันให้ตายตรงนี้ก็แล้วกัน ไอ้คำที่เธอพูดมา เธอลืมมันไปหรือยัง ไอ้คำที่ฉันได้ฟัง มันจำจนลืมไม่ลง เพราะเธอไม่เคยรักฉัน ทำไมไม่พูดตรงๆหลอกให้ฉันลุ่มหลงรักเธอจนหมดใจ ยังไงก็ไม่ลืม