ศีลไม่เสมอกัน

  ซี ดาหลา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ศีลไม่เสมอกัน ซี ดาหลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ อานนท์เรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์สังกัดค่าย: Softmoon Musicติดต่องานแสดง: 0623849355

Am | F |G | Em |
Am | F |G | Em G |

แรก ๆAm อะไรก็ดีไปหมดแรกรัFกอะไรก็งดงามหมดทุกอย่Cาง..ความรักGเป็นสิ่งสวยงาม

แต่วันAmเวลามันแปลเปลี่ยนไม่มีอะไรFที่เที่ยงแท้ ใจคนเปลี่ยนCไปไม่รัก ไม่แคGร์ ไม่แล ไม่สน คนละทAm | Gาง..

 Dm  ชักแม่น้ำทั้งห้า ยกขอหEmาต่างมามากมาย   ในวันFที่อยู่กันไม่ได้Gอย่างนั้นอย่างนี้C   ลืมแรกควาDmมสัมพันธ์ครั้งก่อน   ตอนที่เคEmยรักกันดี   ไซร้วันนี้Fทุกอย่างไม่มีความหมGาย

เหลือเพียงคำร่ำลFา ผ่านมาแค่ได้พบGกันเมื่อรักไม่เป็นอย่างฝัEmวันนี้ต่างคน ต่างไAmป โอ้Gคำสัญญายื้Fอไว้ไม่ได้ การจากไEmปย่อมมีเหตุผลเลิกรDmา ความจริงของสองคGน..(ศีลไม่เสมอCกัน)

 Am  เกิดขึ้น ยังอยู่ แค่เขาหายไปG   อย่าไปพยายามบังคับใจใคF   อะไรที่ฝืนมันอยู่ไม่นาGน..

F | G |Em | Am |
F | Em |Dm | G |

* | ** | ** |

F | F |G | Em G | Am |คอร์ดเพลง ศีลไม่เสมอกัน ซี ดาหลา

เนื้อเพลง ศีลไม่เสมอกัน ซี ดาหลา แรกๆอะไรก็ดีไปหมด แรกรักอะไรก็งดงามหมดทุกอย่าง ความรักเป็นสิ่งสวยงาม แต่วันเวลามันแปลเปลี่ยน ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ ใจคนเปลี่ยนไป ไม่รัก ไม่แคร์ ไม่แล ไม่สน คนละทาง ชักแม่น้ำทั้งห้า ยกขอหาต่างมามากมาย ในวันที่อยู่กันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ ลืมแรกความสัมพันธ์ครั้งก่อน ตอนที่เคยรักกันดี ไซร้วันนี้ทุกอย่างไม่มีความหมาย เหลือเพียงคำร่ำลา ผ่านมาแค่ได้พบกัน เมื่อรักไม่เป็นอย่างฝัน วันนี้ต่างคน ต่างไป โอ้ย คำสัญญายื้อไว้ไม่ได้ การจากไปย่อมมีเหตุผล เลิกรา ความจริงของสองคน (ศีลไม่เสมอกัน) เกิดขึ้น ยังอยู่ แค่เขาหายไป อย่าไปพยายามบังคับใจใคร อะไรที่ฝืนมันอยู่ไม่นาน