อยากเข้าประตูวิวาห์ (ຢາກເຂົ້າປະຕູວິວາ)

 เพชร สหรัตน์  BIGYAI  Gx2  SOPHANA  STS73  แร็พ  อีสาน  ลาว  อินเลิฟ  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากเข้าประตูวิวาห์ SOPHANA x BIGYAI x GX2 Ft เพชร สหรัตน์ x STS73
เนื้อร้อง/ทำนอง: TEMPLE-BOY, Gx2, Sophanaดนตรี/โปรดิวเซอร์: THAY KT, Airnoy Banna

F | C/E |Dm | A# C |
F | C |Dm | A# C |

จับทือเจ้าสิได้Fบ่ อยู่ใกล้ ๆ สิได้Cบ่หอมแก้มเจ้าเบา ๆDm แล้วบอกว่าฮักทั้งหัวA#ใจฮักเจ้านั้นเพียงคนFเดียวหญิงอื่นอ้ายบ่้ขอCเกี่ยวถึงเจ้าแบบนี้Dmแต่ก็จะฮักเจ้าเรื่อA# Cยไป

ขอเพียงเจ้านั้Fนอยู่ข้างกายอ้ายบ่นี้บ่กล้Cา ค่อนข้างอายรับรองว่าเจ้Dmาจะสบายสวมแหวนนิ้วนาA#งอยู่ข้างซ้าC

ถ้าเจ้าเป็นหมิFก อ้ายสิเป็นเจี้ยถ้าเจ้าเป็นเมีCย อ้ายสิเป็นผัวเจ้าเป็นคูบDmา อ้ายสิเป็นจัวเจ้าเป็นตำรวจA# อ้ายสิเป็นโจรC

F | C |Dm | A# C |

 F  ศรี ๆ ๆ มื้อนี้เป็นมื้อสันCวันดี   มื้อปลาค่อสิเข้าฮู กะปูDmสิเข้าถ้ำ   นาทั้งสี่เจ้าสิA#หมุ่น  C

อยากเข้าประตูวิวาFห์ มาพร้อมหน้าพร้อมตCมันคงเป็นวาสนDmา..ที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพ้อA#กันผูกCแขนซ้ายขวัญมFา ผูกแขนขวาเอิ้นขวัญเจ้าอยู่Cอ้ายดีใจหลายได้เจ้ามาเป็นคู่Dmสิเบิ่ง สิแงงเจ้าให้A# Cดี ๆ

อยากได้เจ้าเป็นแฟFน บ่อยากได้เป็นหCมู่ต้องการเจ้ามาเป็นคู่Dm อีพ่อ อีแม่ล่ะเพิ่นว่าจั่งใด๋A#แขCกผู้ใหญ่กะมFา แขกผู้น้อยกะมาเป็นหCมู่ลุง ป้า อาว อา เพิ่นสิมาสู่Dmอยากบอกให้ฮู้ว่าอ้ายฮักเจ้าหลA# Cาย

F | C |Dm | A# C |

โอ้แม่น้องสาFว เจ้าผู้งาม ผู้ตาหวานอยากได้เจ้ามาเป็นคู่C อยู่แบบนี้ไปนาน ๆอยู่ด้วยกันไปแบบนี้Dm จนสองเฮานั้นแต่งงานอยากมีลูกอยู่กับเจ้A#าจนสองเฮานั้นมีหลาน

ใช้ชีวิตคู่Fกับคนนี้ไปตลอดแค่เพียงต้องการหยัCง ขอให้นางนั้นมาบอกอ้ายคนนี้พร้อมสิจัDmด พร้อมสิเปย์เจ้าตลอดคั่นแม่นเจ้าอยู่ห่างไกA#ล อ้ายคนนี้ก็ไปฮอด

อยากได้มาเป็นคู่F อยู่ข้างกันเคียงข้างกายอยากได้เจ้ามาเป็นคู่C นอนเคียงหมอน นอนตุนอ้ายแค่เพียงเจ้าตอบตกลDmง อ้ายก็พร้อมจะปิดไฟขอบอกเลย บอกตรง ๆA# อ้ายคนนี้บ่อันตราย C

เจ้านั้นเป็นเหยื่Fอ อ้ายเป็นเสือพร้อมจะกินเจ้าบ่มีไผครอบครอCง บ่เป็นชู้ บิผิดศีลบ่เป็นคนที่ดีเลิDmศ อ้ายเป็นคนที่ติดดินสองเฮานอนอยู่เถียงนA#า ยามเวลาโผผิC

 F  มาเข้าประตูวิวาCห์..นำกันเถอะแก้มสาลDm   แล้วเต้นนำกันหย่าว ๆ A#มีทั้งพ่อแม่ และอาวอา F  ลูกหลานกะเป็นตาแพC   พ่อแม่อยากได้เจ้าแDm | A# Cฮง..

 F  ต้มไก่กะมาเป็นภCา นำส้ม น้ำแดง น้ำหวDmาน   เหล้าขาวผู้เฒ่าต้องกาA#ร ดื่มด่ำให้ชื่นCอุรา F  ผู้เฒ่าแก่เพิ่นให้พCร ให้เฮาสองคนนั้นฮักDmกัน..   ชั่วนิรันA# Cดร

* | ** |

F | C |Dm | A# C |

 F  อันว่าผัวเมียนี้C กู-มึง อย่าได้ว่า   ให้เอิ้นข้อDmยและเจ้า สนองเฒ่าชั่วชีวันA#   ยามกินข้าCวให้ผัวแพงกินก่อDm   ผัวกินเหลือตั้งแต่ก้างA# อีนางหล่าจึงค่อยกิน

Dm | A# | Dm |คอร์ดเพลง อยากเข้าประตูวิวาห์ SOPHANA x BIGYAI x GX2 Ft เพชร สหรัตน์ x STS73

เนื้อเพลง อยากเข้าประตูวิวาห์ SOPHANA x BIGYAI x GX2 Ft เพชร สหรัตน์ x STS73 จับทือเจ้าสิได้บ่ อยู่ใกล้ๆสิได้บ่ หอมแก้มเจ้าเบาๆแล้วบอกว่าฮักทั้งหัวใจ ฮักเจ้านั้นเพียงคนเดียว หญิงอื่นอ้ายบ่้ขอเกี่ยว ถึงเจ้าแบบนี้แต่ก็จะฮักเจ้าเรื่อยไป ขอเพียงเจ้านั้นอยู่ข้างกาย อ้ายบ่นี้บ่กล้า ค่อนข้างอาย รับรองว่าเจ้าจะสบาย สวมแหวนนิ้วนางอยู่ข้างซ้าย ถ้าเจ้าเป็นหมิก อ้ายสิเป็นเจี้ย ถ้าเจ้าเป็นเมีย อ้ายสิเป็นผัว เจ้าเป็นคูบา อ้ายสิเป็นจัว เจ้าเป็นตำรวจ อ้ายสิเป็นโจร ศรีๆๆ มื้อนี้เป็นมื้อสันวันดี มื้อปลาค่อสิเข้าฮู กะปูสิเข้าถ้ำ นาทั้งสี่เจ้าสิหมุ่น อยากเข้าประตูวิวาห์ มาพร้อมหน้าพร้อมตา มันคงเป็นวาสนา ที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพ้อกัน ผูกแขนซ้ายขวัญมา ผูกแขนขวาเอิ้นขวัญเจ้าอยู่ อ้ายดีใจหลายได้เจ้ามาเป็นคู่ สิเบิ่ง สิแงงเจ้าให้ดีๆ อยากได้เจ้าเป็นแฟน บ่อยากได้เป็นหมู่ ต้องการเจ้ามาเป็นคู่ อีพ่อ อีแม่ล่ะเพิ่นว่าจั่งใด๋ แขกผู้ใหญ่กะมา แขกผู้น้อยกะมาเป็นหมู่ ลุง ป้า อาว อา เพิ่นสิมาสู่ อยากบอกให้ฮู้ว่าอ้ายฮักเจ้าหลาย โอ้แม่น้องสาว เจ้าผู้งาม ผู้ตาหวาน อยากได้เจ้ามาเป็นคู่ อยู่แบบนี้ไปนานๆอยู่ด้วยกันไปแบบนี้ จนสองเฮานั้นแต่งงาน อยากมีลูกอยู่กับเจ้าจนสองเฮานั้นมีหลาน ใช้ชีวิตคู่กับคนนี้ไปตลอด แค่เพียงต้องการหยัง ขอให้นางนั้นมาบอก อ้ายคนนี้พร้อมสิจัด พร้อมสิเปย์เจ้าตลอด คั่นแม่นเจ้าอยู่ห่างไกล อ้ายคนนี้ก็ไปฮอด อยากได้มาเป็นคู่ อยู่ข้างกันเคียงข้างกาย อยากได้เจ้ามาเป็นคู่ นอนเคียงหมอน นอนตุนอ้าย แค่เพียงเจ้าตอบตกลง อ้ายก็พร้อมจะปิดไฟ ขอบอกเลย บอกตรงๆอ้ายคนนี้บ่อันตราย เจ้านั้นเป็นเหยื่อ อ้ายเป็นเสือพร้อมจะกินเจ้า บ่มีไผครอบครอง บ่เป็นชู้ บิผิดศีล บ่เป็นคนที่ดีเลิศ อ้ายเป็นคนที่ติดดิน สองเฮานอนอยู่เถียงนา ยามเวลาโผผิน มาเข้าประตูวิวาห์ นำกันเถอะแก้มสาลา แล้วเต้นนำกันหย่าวๆมีทั้งพ่อแม่ และอาวอา ลูกหลานกะเป็นตาแพง พ่อแม่อยากได้เจ้าแฮง ต้มไก่กะมาเป็นภา นำส้ม น้ำแดง น้ำหวาน เหล้าขาวผู้เฒ่าต้องการ ดื่มด่ำให้ชื่นอุรา ผู้เฒ่าแก่เพิ่นให้พร ให้เฮาสองคนนั้นฮักกัน ชั่วนิรันดร อันว่าผัวเมียนี้ กู-มึง อย่าได้ว่า ให้เอิ้นข้อยและเจ้า สนองเฒ่าชั่วชีวัน ยามกินข้าวให้ผัวแพงกินก่อน ผัวกินเหลือตั้งแต่ก้าง อีนางหล่าจึงค่อยกิน