จักรยานคนจน

  ไท ธนาวุฒิ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จักรยานคนจน ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวนชัย ฉิมพะวงศ์เรียบเรียง: วันชัย อยู่พัฒนะวงศ์

F | F |Dm | C |

F | F |Dm | C |
A# | F |Gm C | F |C | F |

คนจนอย่างพี่F.. ไม่มีเงินเป็นอำนาFจะไปสาFมารถ..บังคับDmสะกดจิตGm CใจคนสวยของFพี่..จึงคิดจะมีรักFใหม่ไปนั่งDmท้ายมอเตอร์ไซCค์..รุ่นใหม่เมดอินเจGmเปน  C

จักรยานของพี่F.. ราคาไม่กี่ร้อยFบาทถึงช้าอืดFอาด แต่ก็DmเมดอินไทยGmแลนด์  Cต้องใช้ขาFปั่น รถพี่มันถึงจะแล่Fไม่เหมือDmนรถเครื่องต่างแดCยิ่งเร่ง ยิ่งแล่น เพราะใช้น้ำมัF F7

ลอGmง..ตรองดูเถิดหF Cนา..     ขวัAmญใจ Dmจักรยานกับมอเตอร์Dmไซค์อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัFรถพี่ช้าFกว่า แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้าFมอเตอร์ไซDmค์วิ่งไวชนกัCถึงโรงพยาบาลมาแล้วมาGmกมาย C

มานั่งรถพี่F คนดีสบายเสียFกว่าถึงจะไม่งามสง่Fา แต่ก็Dmพาเจ้าปลอGmดภัย CกลับใจเสียFก่อน พ่อแม่น้องจะร้องไห้FจักรยาDmนหรือมอเตอร์ไซCค์เจ้าจงวิจัย เลือกFใครดีเอย

F | F |Dm | C |A# | F |C | F F7 |

* | ** |

F | F ||| C | F |คอร์ดเพลง จักรยานคนจน ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง จักรยานคนจน ไท ธนาวุฒิ คนจนอย่างพี่ ไม่มีเงินเป็นอำนาจ จะไปสามารถ บังคับสะกดจิตใจ คนสวยของพี่ จึงคิดจะมีรักใหม่ ไปนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ รุ่นใหม่เมดอินเจเปน จักรยานของพี่ ราคาไม่กี่ร้อยบาท ถึงช้าอืดอาด แต่ก็เมดอินไทยแลนด์ ต้องใช้ขาปั่น รถพี่มันถึงจะแล่น ไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดน ยิ่งเร่ง ยิ่งแล่น เพราะใช้น้ำมัน ลอง ตรองดูเถิดหนา ขวัญใจ จักรยานกับมอเตอร์ไซค์ อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน รถพี่ช้ากว่า แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้าน มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกัน ถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมาย มานั่งรถพี่ คนดีสบายเสียกว่า ถึงจะไม่งามสง่า แต่ก็พาเจ้าปลอดภัย กลับใจเสียก่อน พ่อแม่น้องจะร้องไห้ จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ เจ้าจงวิจัย เลือกใครดีเอย