สหายสุรา

  เหลือง อนุกูล   Am Seatwo   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สหายสุรา Am Seatwo x เหลือง อนุกูล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศิวกานท์ ปทุมสูติ

D | Bm |G A | D |
Bm B7 | Em |D A | D |

ชอบบรรยากาDศแห่งการได้ร่ำเมรัBmร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจGจะหาสุขใดAไม่มีเปรียบDปานเลิศรสบรั่นดีBm น้ำแข็งโซดาเคล้าอารมณ์พลัEmก็เปิดประตูสวรDรค์..ชั้นโสดาบันแห่งวันเมาA ๆ

เพื่อนกินหาง่าDย แต่เพื่อนรู้ใจนาน ๆ เจBmอย่าเกรงใจ โถไอ้เกลGน้ำมีดีกรีAซื่อสัตย์ต่อเรDดื่มน้ำอำพัBmนดื่มฝันอัมพB7ร อ้อนลมชมดาEmเอื้อมเด็ดบางดวAง ร่วงพร้าDมาโลม มาเล้Aา สมใจทุกคืD

อาGรมณ์ในรสของแอลกอฮอล์โกเล้งยังเมาไม่พAแม้นมรณา เพราะเหล้ายิ้มDยื่นท่านสุนทรภู่Bm ชิตบุรทัB7ต หยัดยืEmยาขอบและคAนอื่น ๆ Dล้วนเป็นตัวยืนเสน่ห์เมรัA

แดดร่มลมแผ่Dว มานั่งชนแก้วริมคลBmองบ่มีบรั่นดีสีทอGง ก็มีบรั่นดอAง ชุ่มใจDนักร้องดนตBmรี กีตาร์ ช้อนชาB7ม จะนำเราไEmสุขาวดีA รำไร Dเลี้ยงดวงฤทัAย สหายสุรD

เป็นคนง่าย ๆเหงาก็ช้าง อ้างว้างก็สิงห์ ถูกทิ้งก็ลีโอค่ำคืนนี้อยู่กับเพื่อน เมาเต็มที่ไปเลย

D | Bm |G A | D |
Bm B7 | Em A |D A | D |

* | ** |

Bm B7 | Em |D A | D |D |คอร์ดเพลง สหายสุรา Am Seatwo x เหลือง อนุกูล

เนื้อเพลง สหายสุรา Am Seatwo x เหลือง อนุกูล ชอบบรรยากาศแห่งการได้ร่ำเมรัย ร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจ จะหาสุขใดไม่มีเปรียบปาน เลิศรสบรั่นดี น้ำแข็งโซดาเคล้าอารมณ์พลัน ก็เปิดประตูสวรรค์ ชั้นโสดาบันแห่งวันเมาๆ เพื่อนกินหาง่าย แต่เพื่อนรู้ใจนานๆเจอ อย่าเกรงใจ โถไอ้เกลอ น้ำมีดีกรีซื่อสัตย์ต่อเรา ดื่มน้ำอำพันดื่มฝันอัมพร อ้อนลมชมดาว เอื้อมเด็ดบางดวง ร่วงพร้าว มาโลม มาเล้า สมใจทุกคืน อารมณ์ในรสของแอลกอฮอล์ โกเล้งยังเมาไม่พอ แม้นมรณา เพราะเหล้ายิ้มยื่น ท่านสุนทรภู่ ชิตบุรทัต หยัดยืน ยาขอบและคนอื่นๆ ล้วนเป็นตัวยืนเสน่ห์เมรัย แดดร่มลมแผ่ว มานั่งชนแก้วริมคลอง บ่มีบรั่นดีสีทอง ก็มีบรั่นดอง ชุ่มใจ นักร้องดนตรี กีตาร์ ช้อนชาม จะนำเราไป สุขาวดี รำไร เลี้ยงดวงฤทัย สหายสุรา เป็นคนง่าย ๆ เหงาก็ช้าง อ้างว้างก็สิงห์ ถูกทิ้งก็ลีโอ ค่ำคืนนี้อยู่กับเพื่อน เมาเต็มที่ไปเลย