ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น

 Mummy Daddy  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น Mummy Daddy
เนื้อร้อง: เป็นเอก เสกสรรทำนอง: เกี๊ย Mummy Daddyเรียบเรียง: เนติ์ Mummy Daddy, Simon Hendersonดนตรี: Simon Hendersonสังกัดค่าย: Iconic Records

ชีวิตA#.. ฉันมีใช้F/Aครั้งเดียวก็รู้Gm.. ฉันจะใช้D#เพื่อใครและเรี่ยวแรA#ง.. แม้ไม่เหลืF/Aอมากมายแต่ฉัGmน.. พร้อมจะใช้D#เพื่อเธอ

เหมืGmอนหัวใจฉันถูกกำหนดไว้D#ให้มีอยู่เพื่อรักเธอแม้Gmมันอาจไม่ถูกกำหนดไว้D# ให้เธอได้มารักกัน

เธอจะใช้A#หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจF/Aของเธอรักที่ฉัGmนให้ไป เชิญใช้ตาD#มสบายได้แค่ไหA#น ก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไF/Aม่เสียดายชีวิตนี้Gmได้เจอ  ได้รักเธD#อก็พอ

ถอดใจA#.. แม้สักครั้F/Aงไม่เคยเปลี่ยนใGmจ.. ฉันไม่คิดD#ว่าไหวต่อให้รักA#.. แล้วต้องทุกF/Aข์เท่าไรก็ยอGmม  ฉันยอมรับD#โดยดี

* | ** |

A# | F/A |Gm | D# |
A# | F |Gm | D# |

** | ** |

เธอจะใช้A#หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจF/Aของเธอรักที่ฉัGmนให้ไป เชิญใช้ตาD#มสบายได้แค่ไหA#น ก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไF/Aม่เสียดายที่ได้ใGmช้หัวใจ.. กับการได้D#รัก..เธอ..

A# | F/A |Gm | D# |คอร์ดเพลง ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น Mummy Daddy

เนื้อเพลง ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น Mummy Daddyชีวิต ฉันมีใช้ครั้งเดียว ก็รู้ ฉันจะใช้เพื่อใคร และเรี่ยวแรง แม้ไม่เหลือมากมาย แต่ฉัน พร้อมจะใช้เพื่อเธอ เหมือนหัวใจฉันถูกกำหนด ไว้ให้มีอยู่เพื่อรักเธอ แม้มันอาจไม่ถูกกำหนดไว้ ให้เธอได้มารักกัน เธอจะใช้หรือเธอจะทิ้ง ก็ตามแต่ใจของเธอ รักที่ฉันให้ไป เชิญใช้ตามสบาย ได้แค่ไหน ก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไม่เสียดาย ชีวิตนี้ได้เจอ ได้รักเธอก็พอ ถอดใจ แม้สักครั้งไม่เคย เปลี่ยนใจ ฉันไม่คิดว่าไหว ต่อให้รัก แล้วต้องทุกข์เท่าไร ก็ยอม ฉันยอมรับโดยดี เธอจะใช้หรือเธอจะทิ้ง ก็ตามแต่ใจของเธอ รักที่ฉันให้ไป เชิญใช้ตามสบาย ได้แค่ไหน ก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไม่เสียดาย ที่ได้ใช้หัวใจ กับการได้รักเธอ