โรคกลัวฝน

 Dr.Fuu สตริง ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โรคกลัวฝน Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู
สังกัดค่าย: RS

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am D | G |

อาจจะเย็Amนสบาย D อาจมีใคGรชื่นชEmว่าฝนAmนั้นทำให้เย็Dนและชื่นใจGอาจมีใคAmรหลายคนD.. ที่ฟ้Gาและฝนช่างเป็นEmใจและทำAmให้ใครต่อใครได้ใกล้ชิดDกัน

อาจจะเย็Amนสบาย D แล้วมีใคGรชื่นชEmแต่ฉัAmนไม่ชอบเวลาDที่ฝนพรำGมันช่างเหงAmาจับใจ  DเวลาGที่ฟ้านั้นครึ้มEmดำก็เพราAmะไม่มีใครอยู่Dข้าง ๆ กาG

เพราะฝนพรำCมันทำให้ฉันนั้นเหน็บหนาBmวเข้าไปถึงข้างEmในแล้Amวจะทำให้ใจDฉันโรยGราเพราะฝนพรำCมันทำให้ฉันนั้นต้องเสีBmยน้ำตEmโปรดเถอะฟ้Amาช่วยสั่งฝCนให้หายDไป..

ขอวอนเถอะฟ้Cาช่วยสั่Dงให้ฝBmนหยุEmหัวAmใจมันชำรุDด ไม่มีสักคนGเคียงข้างกายฟ้Cาช่วยสั่Dง ให้ฝBmนนั้นสลEmายคืนAmนี้เหงาจะตาย ไม่มีCใครเลยสักคDน(ให้กอ(G)ด)

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am D | G |

อาจจะเย็Amนสบาย D และมีใคGรชื่นชEmแต่ฉันAmไม่ชอบเวลDาที่ฝนพรำGมันช่างเหAmงาจับใจ.D. เวลาGที่ฟ้านั้นครึ้Emมดำก็เพรAmาะไม่มีใครอยู่Dข้าง ๆ กาG

* | ** |

D# F | Dm Gm |Cm F | A# |
D# F | Dm Gm |G# | G |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง โรคกลัวฝน Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู

เนื้อเพลง โรคกลัวฝน Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู อาจจะเย็นสบาย อาจมีใครชื่นชม ว่าฝนนั้นทำให้เย็นและชื่นใจ อาจมีใครหลายคน ที่ฟ้าและฝนช่างเป็นใจ และทำให้ใครต่อใครได้ใกล้ชิดกัน อาจจะเย็นสบาย แล้วมีใครชื่นชม แต่ฉันไม่ชอบเวลาที่ฝนพรำ มันช่างเหงาจับใจ เวลาที่ฟ้านั้นครึ้มดำ ก็เพราะไม่มีใครอยู่ข้างๆกาย เพราะฝนพรำมันทำให้ฉัน นั้นเหน็บหนาวเข้าไปถึงข้างใน แล้วจะทำให้ใจฉันโรยรา เพราะฝนพรำมันทำให้ฉันนั้นต้องเสียน้ำตา โปรดเถอะฟ้าช่วยสั่งฝนให้หายไป ขอวอนเถอะฟ้าช่วยสั่งให้ฝนหยุด หัวใจมันชำรุด ไม่มีสักคนเคียงข้างกาย ฟ้าช่วยสั่ง ให้ฝนนั้นสลาย คืนนี้เหงาจะตาย ไม่มีใครเลยสักคน(ให้กอด) อาจจะเย็นสบาย และมีใครชื่นชม แต่ฉันไม่ชอบเวลาที่ฝนพรำ มันช่างเหงาจับใจ เวลาที่ฟ้านั้นครึ้มดำ ก็เพราะไม่มีใครอยู่ข้างๆกาย