โรคกลัวฝน

Dr.Fuu, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โรคกลัวฝน Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am D | G |

อาจจะเย็Amนสบาย D อาจมีใคGรชื่นชEmว่าฝนAmนั้นทำให้เย็Dนและชื่นใจGอาจมีใคAmรหลายคนD.. ที่ฟ้Gาและฝนช่างเป็นEmใจและทำAmให้ใครต่อใคDรได้ใกล้ชิดGกัน

อาจจะเย็Amนสบาย D แล้วมีใคGรชื่นชEmแต่ฉัAmนไม่ชอบเวลาDที่ฝนพรำGมันช่างเหงAmาจับใจ  DเวลาGที่ฟ้านั้นครึ้มEmดำก็เพราAmะไม่มีใครอยู่Dข้าง ๆ กาG

เพราะฝนพรำCมันทำให้ฉันนั้นเหน็บหนาBmวเข้าไปถึงข้างEmในแล้Amวจะทำให้ใจDฉันโรยGราเพราะฝนพรำCมันทำให้ฉันนั้นต้องเสีBmยน้ำตEmโปรดเถอะฟ้Amาช่วยสั่งฝCนให้หายDไป

ขอวอนเถอะฟ้Cาช่วยสั่Dงให้ฝBmนหยุEmหัวAmใจมันชำรุDด ไม่มีสักคนGเคียงข้างกายฟ้Cาช่วยสั่Dง ให้ฝBmนนั้นสลEmายคืนAmนี้เหงาจะตาย ไม่มีCใครเลยสักคDน(ให้กอ(G)ด)

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am D | G |

อาจจะเย็Amนสบาย D และมีใคGรชื่นชEmแต่ฉันAmไม่ชอบเวลDาที่ฝนพรำGมันช่างเหAmงาจับใจ.D. เวลาGที่ฟ้านั้นครึ้Emมดำก็เพรAmาะไม่มีใครอยู่Dข้าง ๆ กาG

* | ** |

D# F | Dm Gm |Cm F | A# |
D# F | Dm Gm |G# | G |

* | ** | ** |โรคกลัวฝน Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู