อย่าลำบาก

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าลำบาก LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

ตามCมาเห็นใจ เหนื่อยบ้างไหมเธอแอบมาคุAmยแอบเจอ แล้วก็รีบFไปเธอรักเขCาอยู่ ก็อย่าสับGสนมาดูAmแลคนที่เธอทิ้Fงทำไม..  C

คนGไม่รักกัน ก็ไม่ควรFจะค้างคาเธอGจะต้องมา..เหน็ดเหนื่อยทำไมG..

ลำบากก็ไม่ต้องทำC ลำบากก็ไม่ต้องมGเธอปล่อยฉันไว้จะดีAmกว่าไม่ต้องห่วงว่าใครจะเสียFใจไม่อยากให้ต้องมาเCจอ เมื่อเธอมีทางดี ๆG ให้ไปชีวิตต้องเริ่มAmใหม่ สิ่งเก่า ๆ อย่างเอามันไว้Fเลย

C | C |

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

คนCที่แล้วไป ก็ให้แล้วกันอย่าให้ความAmผูกพันไปทำร้ายFใครอย่าให้รักCใหม่..ต้องมีรอGยร้าวเมื่อเธอAmเลือกเขา ก็ให้ลืมFกันไป..  C

* | ** |

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

คนGไม่รักกัน ก็ไม่ควFรจะค้างคาวันGที่แล้วมา ให้จบกันไปG..

** |

ลำบากก็ไม่ต้องทำC ลำบากก็ไม่ต้องมGเธอปล่อยฉันไว้จะดีAmกว่าไม่ต้องห่วงว่าใครจะเสีFยใจไม่อยากให้ต้องมาเจCอ เมื่อเธอมีทางดีG ๆ ให้ไปชีวิตต้องเริ่มAmใหม่อย่าลำบากกับคนอย่างฉันเFลย

C | G |Am |

ยิ่งพFบยิ่งเจอ ฉันยิ่งปวดCใจ..คอร์ดเพลง อย่าลำบาก LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง อย่าลำบาก LABANOON ลาบานูน ตามมาเห็นใจ เหนื่อยบ้างไหมเธอ แอบมาคุยแอบเจอ แล้วก็รีบไป เธอรักเขาอยู่ ก็อย่าสับสน มาดูแลคนที่เธอทิ้งทำไม คนไม่รักกัน ก็ไม่ควรจะค้างคา เธอจะต้องมา เหน็ดเหนื่อยทำไม ลำบากก็ไม่ต้องทำ ลำบากก็ไม่ต้องมา เธอปล่อยฉันไว้จะดีกว่า ไม่ต้องห่วงว่าใครจะเสียใจ ไม่อยากให้ต้องมาเจอ เมื่อเธอมีทางดีๆให้ไป ชีวิตต้องเริ่มใหม่ สิ่งเก่าๆอย่างเอามันไว้เลย คนที่แล้วไป ก็ให้แล้วกัน อย่าให้ความผูกพันไปทำร้ายใคร อย่าให้รักใหม่ ต้องมีรอยร้าว เมื่อเธอเลือกเขา ก็ให้ลืมกันไป คนไม่รักกัน ก็ไม่ควรจะค้างคา วันที่แล้วมา ให้จบกันไป ลำบากก็ไม่ต้องทำ ลำบากก็ไม่ต้องมา เธอปล่อยฉันไว้จะดีกว่า ไม่ต้องห่วงว่าใครจะเสียใจ ไม่อยากให้ต้องมาเจอ เมื่อเธอมีทางดีๆให้ไป ชีวิตต้องเริ่มใหม่ อย่าลำบากกับคนอย่างฉันเลย ยิ่งพบยิ่งเจอ ฉันยิ่งปวดใจ