คำมั่น

 D GERRARD  The Bottom Blues  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำมั่น D GERRARD FEAT. AMMY THE BOTTOM BLUES
เนื้อร้อง/ทำนอง: D Gerrard, Ammy The Bottom Bluesเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: D Gerrardสังกัดค่าย: Wayfer Recordsติดต่องานแสดง: 0654409098

ฉันมีความเหG#mงาเป็นเพื่อนมาตลอดจะบอกให้ฟัC#งเมื่อครั้งวันวานเคยโดนหลอกให้ทุ่ม ให้เทA#m ทั้งกายและใจเลยกลัวเธอเทเหมือนใครต่อใครทุกวันนี้ฉันD#จึงกลายเป็นคนที่กระจอก

จริง ๆ แล้G#mวฉันแค่ต้องการที่จะกอดคอยปลอบประโลC#มแต่ยังไม่กล้าเพราะฉันปอดจะตอกจะย้ำA#mตัวเองเพียงใด ก็ยังขี้แพ้มันอยู่ร่ำไปจำต้องกล้ำกลืD#นเอาใจพัง ๆ มาประกอบ

ถ้าเธอG#mแน่ใจ..จะดึงฉันไA#mว้ในอ้อมกอดฉันขอG#mแค่เพียงเธอให้คำมั่นสัญญC#า..

(ว่า)หากวันใดBmaj7ที่ใจของเธอต้องเปลี่ยนผันหัวใจฉัBmนนั้นมันคงหยุดอย่างเฉียบพลันฉัA#mนก็แค่ไม่อยากให้เกลียดกันเพราะควาD#mมจริงเธอเป็นทั้งควาBmaj7มฝันที่หล่นหายไป ควาBmมหวังครั้งสุดท้ายไงควาA#mมเป็น และความตายทุกควาD#mมหมายคือเธอเท่านั้น

วอนBmaj7เธออย่ากลับหลังไป ทำใBmจฉันเจ็บช้ำในซ้ำA#mเดิมที่ปากแผลเดิม เพิ่D#mมเติมคงทนไม่ไหวทนG#mไม่ไหว ทนไม่ไหวหรอก รักC#ที่ลวงหลอก..ยอG#mมให้ทุกสิ่ง ยกให้ทุกอย่างเพียC#งแค่เธอไม่ทิ้ง..ฉันไว้F#..

ฉันคิดว่ารักG#mสวยงามมาตลอดแต่ว่าในวันนี้C#ฉันคิดว่ามันช่างตลกฉันยอมยกA#mให้เขาไปหมดใจ ยกให้เขาไปหมดกายสุดท้ายD#ได้มาแค่เพียงแค่คำว่าโกหก

สัญญG#mาทำให้ฉันน้ำตาตกตกอยู่ในนรC#กในความเป็นจริงที่เขาจากแต่หากว่าในวันนี้A#mหัวใจไม่หราบจำจะขอลองรักดูอีกครั้ง ขอD#ลองดูเป็นเธอได้รึเปล่า

* | ** |

วอนBmaj7เธออย่ากลับหลังไป ทำใBmจฉันเจ็บช้ำในซ้ำA#mเดิมที่ปากแผลเดิม เพิ่D#mมเติมคงทนไม่ไหวทนG#mไม่ไหว ทนไม่ไหวหรอก รักC#ที่ลวงหลอก..ยอG#mมให้ทุกสิ่ง ยกให้ทุกอย่างเพียC#งแค่เธอไม่ทิ้ง..ได้ยินไหF#ม..

ว่าหากวันใดที่Cmaj7ใจของเธอต้องเปลี่ยนผันหัวใจฉัCmนนั้นมันคงหยุดอย่างเฉียบพลันฉัBmนก็แค่ไม่อยากให้เกลียดกันเพราะควาEmมจริงเธอเป็นทั้งควาCmaj7มฝันที่หล่นหายไป ควาCmมหวังครั้งสุดท้ายไงควาBmมเป็น และความตายทุกควาEmมหมายคือเธอเท่านั้น

วอนCmaj7เธออย่ากลับหลังไป ทำใCmจฉันเจ็บช้ำในซ้ำBmเดิมที่ปากแผลเดิม เพิ่Emมเติมคงทนไม่ไหวทนAmไม่ไหว ทนไม่ไหวหรอก รักDที่ลวงหลอก..ยอAmมให้ทุกสิ่ง ยกให้ทุกอย่างเพียDงแค่เธอไม่ทิ้ง..ฉันไว้G..คอร์ดเพลง คำมั่น D GERRARD FEAT. AMMY THE BOTTOM BLUES

เนื้อเพลง คำมั่น D GERRARD FEAT. AMMY THE BOTTOM BLUES ฉันมีความเหงาเป็นเพื่อนมาตลอด จะบอกให้ฟังเมื่อครั้งวันวานเคยโดนหลอก ให้ทุ่ม ให้เท ทั้งกายและใจ เลยกลัวเธอเทเหมือนใครต่อใคร ทุกวันนี้ฉันจึงกลายเป็นคนที่กระจอก จริงๆแล้วฉันแค่ต้องการที่จะกอด คอยปลอบประโลมแต่ยังไม่กล้าเพราะฉันปอด จะตอกจะย้ำตัวเองเพียงใด ก็ยังขี้แพ้มันอยู่ร่ำไป จำต้องกล้ำกลืนเอาใจพังๆมาประกอบ ถ้าเธอแน่ใจ จะดึงฉันไว้ในอ้อมกอด ฉันขอแค่เพียงเธอให้คำมั่นสัญญา (ว่า)หากวันใดที่ใจของเธอต้องเปลี่ยนผัน หัวใจฉันนั้นมันคงหยุดอย่างเฉียบพลัน ฉันก็แค่ไม่อยากให้เกลียดกัน เพราะความจริงเธอเป็นทั้ง ความฝันที่หล่นหายไป ความหวังครั้งสุดท้ายไง ความเป็น และความตาย ทุกความหมายคือเธอเท่านั้น วอนเธออย่ากลับหลังไป ทำใจฉันเจ็บช้ำใน ซ้ำเดิมที่ปากแผลเดิม เพิ่มเติมคงทนไม่ไหว ทนไม่ไหว ทนไม่ไหวหรอก รักที่ลวงหลอก ยอมให้ทุกสิ่ง ยกให้ทุกอย่าง เพียงแค่เธอไม่ทิ้ง ฉันไว้ ฉันคิดว่ารักสวยงามมาตลอด แต่ว่าในวันนี้ฉันคิดว่ามันช่างตลก ฉันยอมยกให้เขาไปหมดใจ ยกให้เขาไปหมดกาย สุดท้ายได้มาแค่เพียงแค่คำว่าโกหก สัญญาทำให้ฉันน้ำตาตก ตกอยู่ในนรกในความเป็นจริงที่เขาจาก แต่หากว่าในวันนี้หัวใจไม่หราบจำ จะขอลองรักดูอีกครั้ง ขอลองดูเป็นเธอได้รึเปล่า วอนเธออย่ากลับหลังไป ทำใจฉันเจ็บช้ำใน ซ้ำเดิมที่ปากแผลเดิม เพิ่มเติมคงทนไม่ไหว ทนไม่ไหว ทนไม่ไหวหรอก รักที่ลวงหลอก ยอมให้ทุกสิ่ง ยกให้ทุกอย่าง เพียงแค่เธอไม่ทิ้ง ได้ยินไหม ว่าหากวันใดที่ใจของเธอต้องเปลี่ยนผัน หัวใจฉันนั้นมันคงหยุดอย่างเฉียบพลัน ฉันก็แค่ไม่อยากให้เกลียดกัน เพราะความจริงเธอเป็นทั้ง ความฝันที่หล่นหายไป ความหวังครั้งสุดท้ายไง ความเป็น และความตาย ทุกความหมายคือเธอเท่านั้น วอนเธออย่ากลับหลังไป ทำใจฉันเจ็บช้ำใน ซ้ำเดิมที่ปากแผลเดิม เพิ่มเติมคงทนไม่ไหว ทนไม่ไหว ทนไม่ไหวหรอก รักที่ลวงหลอก ยอมให้ทุกสิ่ง ยกให้ทุกอย่าง เพียงแค่เธอไม่ทิ้ง ฉันไว้