กลับมาได้บ่ (Cover Version)

กลับมาได้บ่, อาม ชุติมา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A# | Am |Gm | C | C |

ก็ใจมันคิดฮอFด.. คิดฮอดคนที่อยู่AmไกลฝากลมซอยพัดA#ไป.. พัดใจไปฮอดCเจ้า

อยากบอกไห้ฮู้ว่ายัFงฮักยังฮักยังค่อยเฝ้าดูAmและห่วงใยอยากกอดอยากยืนข้าA#งกาย.. คือเก่าแต่ก่อCน..

ตั้งแต่มื้Gmอที่เลิกกันไป บ่มีมื้อใAmด๋บ่คิดฮอดยังคิดถึงA#ตลอด คิดฮอGmดฮอยกอด..ฮักCเฮา

กลับมาได้A#บ่  หัวใจน้องคิดฮอดเจ้A#mน้องฮู้อ้ายว่าเศAmร้า  ที่เฮ็ดให้เจ้าเสีDmยใจคั่นแม่นกลัGmบคืนไปได้  สิบ่เฮ็Cดให้อ้ายฮ้องไFห้กลับมาได้บ่A#  น้องบ่อยากอยู่คนเดีCยวในมื้อที่โดดเดี่Amยว มันทรมานหัวใDmขอโทษซุอย่าGmงที่เฮ็ดไป  อยากไห้ฮู้Cน้องยังคิดฮอ(F)

A# | C |Am | Dm |

Gm | C |F | F |

* | ** |

ขอโทษซุอย่Gmางที่เฮ็ดไปอยากไห้ฮู้Cว่าน้อง.. ยังFฮัก